Οι συνεργάτες μας στην Κρήτη

Tourist Guides Of Crete

travel_crete banner

Registry of Tourism Enterprises Number: 1039 Ε 6061 01849 01
13-15, Andreadaki str.
Heraklion – Crete, GR – 71201
tel.: +30 2810 342222, fax : +30 2810 342212
e-mail : touristguidesofcrete@gmail.com
Web : www.travelcrete.gr

Οι συνεργάτες μας στην Αμερική

Diamond Importers Inc.

(773) 549.6211-office
(773) 549. 6214-fax
(312) 953.3715-cell
www.diamondwineimporters.com

Copyright © 2013 Alexakis SA, All texts Copyright © 2013 Alexakis SA
Powered by double dot